bedieninge.

Echo Nights

Tieners 13-18 jaar

By Eden gemeente se tienerbediening reis ons saam deur God se woord en kyk ons na die vrae en kwessies waarmee tieners worstel. Ons doen dit alles  terwyl ons ook lekker saam kuier, vriende maak en mekaar op hierdie lewensreis ondersteun. 

kidz@eden

Voorskool: 2-5 jaar
Graad 1-7

’n kinderbediening, waar kinders herderlik begelei word, veilig hulleself kan wees en ondersoekend vrae kan vra, waar God se waarhede met pret en opwinding ontdek kan word.  Hulle sal soek na ’n verhouding met Jesus en ontdek dat Hy hulle onvoorwaardelik lief het en aanvaar!

Uitreike

Eden Gemeente Uitreike

Om uit te reik na die behoeftes in ons gemeenskap is ‘n kern waarde van ons gemeente. Ons wil Christus volg in sy empatie met mense se nood -

Then Jesus called His disciples to Him and said, I have pity and sympathy and am deeply moved for the crowd, because they have nothing to eat; and I am not willing to send them away hungry…  (Mat 15:32 Amp)

Strategies kan ons die meeste mense bereik deur hande te vat met kundige en eendersdenkende organisasies wat reeds in die gemeenskap betrokke is.
Ons spreek spesifieke behoeftes aan deur gefokusde projekte deur die jaar te loods.

Musiekspan

Kreatiewe kunste

By Eden Gemeente speel musiek 'n belangrike rol in ons aanbidding. Ons wil deur ons musiek God se boodskap van liefde aan mense oordra asook mense begelei om God se almag te besing.
Kontak ons gerus indien jy wil deel word van ons musiekbediening.

Mannegroep

Vrydae 6:00 

Vroeg elke Vrydagoggend is ons manne besig om goeie koffie saam met goeie geselskap te drink. Ons  reis saam rondom die Woord en getuienisse en deel 'n stuk van ons lewens met mekaar, kontak ons as jy wil deel vorm van hierdie sirkel.