sirkels.

Wat is Sirkels? 

Yster slyp yster en so vorm vriende mekaar. Spreuke 27:17
Eden Gemeente is vol vriendelike mense in verskillende fases van hulle lewensreis.  Almal het verskillende belange en behoeftes:  vriendskap, geestelike groei, ondersteuning of sosiale aktiwiteite.  Ons wil graag saam met jou reis. Raak deel van 'n Sirkel, of as daar nie een is nie, help ons jou om een tot stand te bring

Eden Gemeente Sirkels

"I love this place! Great service great coffee!"

- Carol Jones

"The best coffee in town! It's awesome!"

- John Evans

"It's my absolute favorite place to go!"

- Greg Smith